هشتاد و نهمین همفکر استان یزد

هشتاد و نهمین همفکر استان یزد

۱۸ مرداد ۱۳۹۶
یزد- بلوار دانشجو – بنیاد نخبگان استان یزد

هشتاد و نهمین همفکر استان یزد و سومین رویداد کافه کارآفرینی روز چهارشنبه ۱۸ مرداد، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در بنیاد نخبگان استان یزد با هدف انتقال تجربیات میزبان علی سریزدی، بنیانگذار دکتردکتر خواهد بود