مربی

border
علی جعفری زاده
مربی
بازاریابی و روابط عمومی
فوق لیسانس

علی جعفری زاده

border
مهناز میگردی
مربی
آموزش
فوق لیسانس
سرویس و آموزش تجهیزات ...

مهناز میگردی

border
علی طباطبایی
مربی
آموزش
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
راه اندازی کسب و کار ...
آموزش هوش مالی

علی طباطبایی

border
سید علی  طباطبایی
مربی
آموزش
فوق لیسانس
آموزش هوش مالی
مشاوره، آموزش مدیریت و ...

سید علی طباطبایی

border
محمدعلی سعادت جو
مربی
تحلیل کسب‌وکار
دکتری و بالاتر

محمدعلی سعادت جو

border
سیدمحمد زرگرچی
مربی
فناوری اطلاعات و محاسبات
لیسانس
Network
Virtualization
SaaS
. . .

سیدمحمد زرگرچی

border
حمید ناظمی اردکانی
مربی
فوق لیسانس
حوزه آموزش
حوزه فنی مهندسی
حوزه مالی
. . .

حمید ناظمی اردکانی

border
حمیده غالبی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
مدیر فروش
تحقیقات بازار

حمیده غالبی

border
سید احسان مدرسی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
لیسانس
سئو
برنامه‌ریزی استراتژیک
سئو و بهینه سازی وب سایت
. . .

سید احسان مدرسی

border
امین مشایخی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
آموزش
فناوری اطلاعات و محاسبات
فوق لیسانس
مشاوره و آموزش راه اندازی ...
طراحی سیستم فروش
دیجیتال مارکتینگ
. . .

امین مشایخی

border
سید محمد رضا نبوی یزدی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
لیسانس
كارشناس r&d داور مخترع وخلاق
منتور ، كارآفرين
توانایی منتورینگ به استارت ...

سید محمد رضا نبوی یزدی

border
صادق المهدی فغانی
مربی
علوم و تکنولوژی
لیسانس
تحلیل و بررسی و امکان سنجی ...

صادق المهدی فغانی

border
حمید علی بیکی
مربی
سرمایه‌گذاری
فوق لیسانس
تنظیم قراردادهای محرمانگی ...
کارشناس ارشد مهندسی ...
مشاوره حقوقی، تنظیم ...
. . .

حمید علی بیکی

border
رضا  حاجی قاسمی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
توسعه کسب و کار
توسعه کسب و کار
آشنایی با انواع بوم مدل کسب ...
. . .

رضا حاجی قاسمی

border
محمد حسین  قاسمی نژاد
مربی
الکترونیک
لیسانس

محمد حسین قاسمی نژاد

border
علی فتاحی
مربی
نرم‌افزار
فوق لیسانس
Android
Javascript
کسب و کار اینترنتی
. . .

علی فتاحی

border
Farhang Moghadam
مربی
املاک، زمین و نقشه‌برداری / ...
فوق لیسانس

Farhang Moghadam

border
محمدرضا صباغیه یزد
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
بوم کسب و کار . بوم ناب.

محمدرضا صباغیه یزد

border
علی اکبر رشیدی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق دیپلم
نرم افزار

علی اکبر رشیدی

border
سید محسن موسوی
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
مدیریت، کارآفرینی، بازاریابی ...
مدیریت تیم و کار گروهی
مشاوره، آموزش مدیریت و ...

سید محسن موسوی

border
محمد شهاب شهوازیان
مربی
تحلیل کسب‌وکار
تبلیغات، رسانه و روزنامه‌نگاری
مشاوره و مدیریت تجاری
و ...
دکتری و بالاتر
استراتژی محتوا
بازاریابی آنلاین
بازاریابی محتوا
. . .

محمد شهاب شهوازیان

border
مجید پارساییان
مربی
نرم‌افزار
مشاوره و مدیریت تجاری
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
برنامه نویسی
تحلیل کسب و کار
برنامه‌ریزی استراتژیک
. . .

مجید پارساییان

border
تقی فرهنگ نیا
مربی
تحلیل کسب‌وکار
فوق لیسانس
مربی گری راه اندازی کسب و ...

تقی فرهنگ نیا

border
حمید موسوی
مربی
نرم‌افزار
لیسانس
طراحی و مدیریت پروژه های آی تی
Network and Clouding
Mobile App Development
. . .

حمید موسوی